💌 HTTP İstekleri

Python ile HTTP istekleri, get, push request

🔸 HTTP Durum Kodları

  • 🚦 HTTP durum kodları status code olarak adlandırılır

  • 💡 Sunucunun durumu hakkında bilgi verir

    • 👍 20* başarılı

    • 🔗 30* sayfa yönlendirmesi

    • 🚫 40* bulunamadı

    • 🐞 50* sunucu hataları

import requests
# İlk URL'in durum kodunu alma
status_code = requests.head(url).status_code
# Son URL'in durum kodunu alma
status_code = requests.head(url, allow_redirects=True).status_code
print(status_code)

🔗 Faydalı Bağlantılar