📋 List

Python liste yapısı (list)

🔰 List Yapısını Tanıyalım

  • 🍱 Birden fazla veriyi saklamak için kullanılan değişkendir. (array)

  • 🩹 Birbirinden farklı değişkenleri tutabilir (confused list)

  • 👯‍♀️ Aynı değişken birden fazla tekrar edebilir

  • 👀 Hızlıca göz atmak için buraya buraya bakabilirsin

💎 List Metotları

List Metotları

Açıklama

len(list)

Karakter sayısı

list.append(<value>)

Eleman ekleme

del list[i]

i. elemanı silme

list.remove(elem)

elem'i silme

list[i] veya list.get(i)

i. karakter

list[-i]

len-i. karakter

list[i:]

i. eleman ve sonrasındakiler

list[:i]

i. elemana kadar (i dahil değil) olanlar

list[i:j]

i. eleman ve j. elemana kadar (j dahil değil) olanlar

list[:]

Liste değerlerini kopyalama (deep copy)

list[i:j:k]

For döngüsü ile elemanları alma

[5] * i

i tane 5 sayısı (i=3 için [5, 5, 5])

🍢 List Comprehension

  • Tek satırlı liste yapısına verilen isimdir

  • İstenen koşullardaki elemanların listesini verir

[<değişken> for <değişken> in <dizi | liste | menzil> if <koşul>]
example = [x for x in range(0, 5) if x != 20]

👮‍♂️ İki Listenin Sıralı Farkı

a = [1, 2, 20, 6, 210]
b = set([6, 20, 1])
[x for x in a if x not in b]

Converting a list to a set changes element order

🙄 İki Listenin Sırasız Farkı

a = [1, 2, 20, 6, 210]
b = [1, 2, 210]
list3 = list(set(list1) - set(list2))

Remove all values within one list from another list?