📙 Dict

Python obje, json veya anahtar-değer (key-value) çifti yapısı (dict)

👀 Hızlıca Göz Atalım

Verilerin anahtarlara (key) göre saklandığı list yapısıdır.

  • Her key değeri eşsiz (unique) olmalıdır

  • Key değerleri ana değişkenleri olabilir, list, tuple gibi listeler olamaz

Alttaki işlemlerin her biri dict objesinin alt işlemidir.

💠 Dict İşlemleri

İşlem

Açıklama

dict[<key>] & get(<key>)

Anahtar ile veri alma, veri yoksa hata fırlatır

dict[<key>] = <değer>

Belirli anahtara değer atama

<key> in dict

Anahtar dict'e var mı kontrolü

json.dumps(dict)

dict'i str'a çevirme

json.loads(re.sub("//.*","",str,flags=re.MULTILINE))

JSON'u yorum satırlarını atarak okuma

dict( (a,1) for a in <list>)

<liste>'nin her elamanı ile 1'i eşleyen dict

copy_dict ? {**dict}

dict kopyalama

🏗 Obje Tanımlama

# empty dictionary
my_dict = {}
# dictionary with integer keys
my_dict = {1: 'apple', 2: 'ball'}
# dictionary with mixed keys
my_dict = {'name': 'John', 1: [2, 4, 3]}
# using dict()
my_dict = dict({1:'apple', 2:'ball'})
# from sequence having each item as a pair
my_dict = dict([(1,'apple'), (2,'ball')])

📜 JSON İşlemleri

import json
my_dict = {}
# JSON'ı okuma
with open("some.json", "r", encoding="utf-8") as file:
my_dict = json.load(file)
# JSON'ı dosyaya yazdırma
with ("new.json", "w", encoding="utf-8") as file:
file.write(json.dumb(my_dict, indent=4))

🐣 Verilere Erişim

my_dict = {'name':'Jack', 'age': 26}
# Output: Jack
print(my_dict['name'])
# Output: 26
print(my_dict.get('age'))
search_age = 26
for name in my_dict.keys():
print(name) # Jack
for age in my_dict.values():
print(age) # 26
# Anahtar ve değerlere erişme
for name, age in my_dict .items():
if age == search_age:
print(name) # Jack

🔗 Dict için Faydalı Bağlantılar