🌟 Popüler Paketler

Python üzerindeki popüler paketler (en azından benim kullandıklarım 🙄)

🌟 Sık Kullanılanlar

Paket

Odaklandığı İşlemler

os

İşletim sistemi

time

Zaman

datetime

Tarih

numpy

Matematiksel

openCV

Görüntü

pillow

Resim

Tensorflow

Makine öğrenimi

PyHook

Klavye dinleme işlemleri

PyGame

Klavye dinlemek için pipeline oluşturma

Colorama

Ekrana renkli yazı bastırma

ColoredLogs

Ekrana renki raporlama (loglama)

Jinja2

Template (taslak) derleyici

🎇 Windows Paketleri

Modül

Odaklandığı İşlemler

Dokümanlar

pywinauto ☆

Ön planda olmasalar dahi windows uygulamaları (pywin32'i barındırır)

🌐 📺 📥

pygetwindow

Windows pencereleri (basit)

🌐

pywin32

Resmi windows API (pencere dahil)

🌐 📺 📥

pyautogui

Arayüz, fare, klavye ...

📃 📺

🎴 Görüntü İşleme

Modül

Açılkama

Dökümanlar

pillow

Python resim kütüphanesi

opencv

Görüntü işleme

📃

pytesseract

Görüntüdeki yazıyı bulma

🌐

🔄 IO Paketleri

Paket

Odaklanığı İşlemler

Dökümanlar

pynput

Fare, klavye vs...

🌐 📃 📺

keyboard

Klavye yönetimi (pure python)

mouse

Mouse yönetimi (pure python)

🔗 Paketler için Faydalı Bağlantılar