👮‍ Kural Koyma

📏 Assertion

Boolean değeri sağlanmazsa hata verir ve programı kapatır.

✨ Kullanım
⭐ Örnek
📋 Örnek Çıktısı
✨ Kullanım
assert <bool>, <açıklama>
  • <bool> Kontrol değişkeni

    • Örn: 0 > 5

  • <açıklama> Hatanın neden verildiğine dair metin

    • Örn: Küçük bir değer girildi

⭐ Örnek
def KelvinToFahrenheit(Temperature):
assert (Temperature >= 0),"Colder than absolute zero!"
return ((Temperature-273)*1.8)+32
print (int(KelvinToFahrenheit(505.78)))
print (KelvinToFahrenheit(-5))
📋 Örnek Çıktısı
451
Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 9, in <module>
print KelvinToFahrenheit(-5)
File "test.py", line 4, in KelvinToFahrenheit
assert (Temperature >= 0),"Colder than absolute zero!"
AssertionError: Colder than absolute zero!

🐛 Try / Except Yapısı

Olası hatalarda programın kapanmasını engelleyerek hata kontrolü sağlar.

try:
a = float("Ben sayı değilim")
except ValueError as err:
print("Bu sayı değil", err)