👨‍💻 Görsel Programlama

💠 Python görsel programlama araçları

 • PySide2

 • PyQt5

 • Tkintrer (zaten yüklü olarak gelir)

 • WxPython

 • Kivy (opensource)

 • PyForms

📦 PyQT5

Python görsel programlama PyQt API'ı ile yapılmaktadır.

 • Bu yazıyı oluştururken yararlandığım kaynak için buraya bakabilirsin.

 • Türkçe eğitim serisi için buraya bakabilirsin.

 • Hızlıca göz atmak için buraya bakabilirsin

🚧 Kurulum
✨ GUI Yapımı
💠 Widgets
🚧 Kurulum

GUI için cross development desteği olan pyqt kullanılmaktadır.

 • pip install pyqt5

 • conda install pyqt5

💡 Cross development: Birden çok işletiim sisteminde çalışabilen yazılım geliştirmesi: PC, Mac, linux vs..

✨ GUI Yapımı

GUI oluşturma yardımcı olan QTDesigner oldukça faydalı olacaktır. (💡 Çek-bırak mantığında çalışır. )

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel
# Uygulamayı tanımlama
# - [] objesi içine aktarılacak argümanları ifade eder
app = QApplication([])
# Pencernein içine yazı yazma ve görünür kılma
label = QLabel('~ YEmreAk')
label.show()
# Uygulamayı kullanıcı kapatana kadar çalıştırma (exec olursa arkaplanda da çalışır)
app.exec_()
💠 Widgets

PyQT deki her bir obje widget olarak adlandırılmakta

Yukarıdan-aşağı, soldan-sağa olmak üzere sırayla:

Ekran görüntüsündeki kodu buraya tıklayarak indirebilirsin.

🟢 QT (PySide2)

 • 💰 Ticari kullanımlar için paralıdır

 • 👨‍💻 OpenSource ve GPL lisanslı kodlar için ücretsizdir

✨ Executable Dosya Oluşturma