💻 Python için VsCode

VsCode üzerinde python kullanımı

🧩 Python Eklentileri

Eklenti

Açıklama

🐍 Python

VsCode Dil desteği

✨ DarkCode Theme

Python'a özel temam

🏹 Kite

AI destekli kod tamamlama

🤖 Visual Studio IntelliCode - Preview

Sık kullanılan kod önerileri (eksik öneriler olabilir)

📜 autoDocstring

Dokümantasyon parçaları sağlayan eklenti

🌈 Bracket Pair Colorizer 2

Parantezleri renklendirme

🤖 AREPL for python

Anlık çıktıları gösterme

📏 Python Kodlarını Formatlama

 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + P yapın

 • Çıkan alana Python: Select Linter yazın

 • pylint düzenleyicisini seçin

  • pylint aynı dizindeki modulleri bulamamakta, bu hatananın çözümü için .pylintrc dosyasını düzenlemek gerekmekte

  • pylint --generate-rcfile .pylintrc komutunu çalışma dizininde yazdıktan sonra, içini açıp #init-hook satırını init-hook='import sys; system.path.append("${workspaceFolder}")' ile değiştirin. (Yorum satırı olmaktan kaldırın)

  • Eğer girintiyi ⭾ Tab ile yapıyorsanız pylint'de bug'a sebebiyet vermekte, SPACE kullanın

 • Python derleyicinize autopep8 paketini aşağıdaki komutlarla veya VsCode arayüzü ile yükleyin

  • pip install autopep8

  • conda install autopep8

 • Artık ⇧ Shift + ⎇ Alt + F ile kodları düzenleyebilirsiniz.

 • Dosyaya sağ tıklayarak derleyebilirsiniz.

🔨 Python Ayarlamaları

🐛 Debug Yapılandırması
👐 Jupyter Desteği
👨‍🔧 Derleyici Ayarlama
🔗 Diğer Ayarlar
🐛 Debug Yapılandırması

Detaylar için buraya bakabilirsin.

 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + D ile debug ekranını açın

 • Sol üstte açılan ekrandan ayarlar butonuna tıklayın

 • Python kısmını seçin

Değişkenin objelerini ve değerlerini öğrenmek için debug çok faydalıdır 🌟

👐 Jupyter Desteği
 • Kod alanının üstüne #%% yazarak oluşturabilirsiniz.

 • Detaylar için buraya bakabilirsin.

👨‍🔧 Derleyici Ayarlama

Aktif olan derleyici ortamı, en altta bulunan durum çubuğunun solunda gösterilmektedir, değiştirmek için:

 • ✲ Ctrl + ⇧ Shift + P tuş kombinasyonuna basın

 • Çıkan alana Python: Select Interpreter yazınız

 • Çıkan ekrandan istediğiniz derleyiciyi seçiniz

🚩 Pythonpath Ayarlamaları

✨ Pythonpath Oluşturma
⭐ Pythonpath Örneği
✨ Pythonpath Oluşturma
 • Çalışma dizininde .env dosyası oluşturun

 • .env dosyasının içerisine PYTHONPATH= satırını ekleyin

  • Örnek için bir alttaki başlığa bakınız

 • VsCode ayarlarına "python.envFile": "${workspaceFolder}/.env" satırını ekleyin

 • VsCode'u yeniden başlatın

Kaynak için buraya bakabilirsin. Ek olarak buraya bakmanda da fayda var

⭐ Pythonpath Örneği

Resmi döküman için buraya bakabilirsin.

 • VsCode birden fazla satıra sahip değişken değerlerini kabul etmez

 • Ortam değişklenleri oluşturmak için proje ayarlarından env file seçmemiz gerekmekte

 • Ardından içine değişkenlerimizi tanımlamamız gerkemekte

"python.envFile": "${workspaceFolder}/prod.env"
# prod.env
# Python kaynak dizinleri
RESEARCH_FOLDER=C:/Users/YEmre/Documents/Tensorflow/models/research
OBJECT_FOLDER=C:/Users/YEmre/Documents/Tensorflow/models/research/object_detection
SLIM_FOLDER=C:/Users/YEmre/Documents/Tensorflow/models/research/slim
SCRIPT_FOLDER=C:/Users/YEmre/Documents/Tensorflow/scripts
# Python modül yolu
PYTHONPATH=${RESEARCH_FOLDER}:${OBJECT_FOLDER}:${SLIM_FOLDER}:${SCRIPT_FOLDER}
PYTHONPATH=./src:${PYTHONPATH}