💠 Operatörler

🔢 Aritmetik Operatörler

Operatör

Açıklama

+, -, /, *

4 işlem

=

Atama işlemi

a, b = c, d

Tek satırda çoklu atama

+=, -=, /=, *=

Kendisiyle işleme sokup kendisine atama

<operatör>=

Kendisiyle işleme sokup kendisine atama

( )

Parantez ile öncelik belirleme

%

Mod alma işlemi

**

Kuvvet alma

//

Kalansız bölümü alma

‍📢 <operatör> herhangi bir operatörü temsil eder.

🔛 Karşılaştırma Operatörleri

Operatör

Açıklama

Örnek

Çıktı

>

Büyük

3 > 2

True

<

Küçük

3 < 2

False

==

Eşit

3 == 3

True

!=

Eşit değil

2 != 2

False

>=

Büyük eşit

2 >= 5

False

<=

Küçük eşit

2 <= 2

True

🤔 Mantıksal Operatörler

🧱 Temel

Operatör

Açıklama

Örnek

Çıktı

and

Ve işlemi

True and False

False

or

Veya işlemi

False or True

True

not

Değili

not False

True

💞 Bit düzeyinde

Operatör

Açıklama

Örnek

&

Ve

x & y = 0 (0000 0000)

`

`

Veya

`x

y = 14 (0000 1110)`

~

Değili

~ x = -11 (1111 0101)

^

XOR

x ^ y = 14 (0000 1110)

>>

Sağa kaydırma

x >> 2 = 2 (0000 0010)

<<

Sola kaydırma

x << 2 = 40 (0010 1000)

🆔 Kimlik Belirleme

💎 Operatörler
⭐ Örnek
💎 Operatörler

Operatör

Açıklama

Örnek

Çıktı

is

Aynı objeye işaret etme

[1, 2, 3] and [1, 2, 3]

False

is not

Farklı objeye işaret etme

1 is not 1

False

Ek değişkenlerde objelerin adresleri farklı olduğunda ilk çıktı False olur.

⭐ Örnek
x1 = 5
y1 = 5
x2 = 'Hello'
y2 = 'Hello'
x3 = [1,2,3]
y3 = [1,2,3]
# Output: False
print(x1 is not y1)
# Output: True
print(x2 is y2)
# Output: False
print(x3 is y3)

🏠 Üyelik Belirleme

💎 Operatörler
⭐ Örnek
💎 Operatörler

Operatör

Açıklama

Örnek

Çıktı

in

Anahtar var

5 in x

False

not in

Anahtar yok

1 not in x

False

x = [1, 2, 3, 4]

⭐ Örnek
x = 'Hello world'
y = {1:'a',2:'b'}
print('H' in x) # True
print('hello' not in x) # True (h'si büyük değil)
print(1 in y) # True
print('a' in y) # False ('a' bir değerdir anahtar değildir)