🔑 Anahtar Kelimeler (Keywords)

Python'da özelleştirilmiş terimler

🌟 Sık Kullanılan Anahtar Kelimeler

Anahtar

Anlamı

is

Adres eşitliği (== değer eşitliğidir)

in

İçerisindeki elemanlar

pass

Boş

None

Tanımsız (null)

with

Açık olduğu sürece anlamı taşır

Döngü veya metotların içleri doldurulana kadar yer kaplayıcı olarak pass kullanılır.

💠 Fonksiyon Oluşturma Anahtar Kelimeleri

Anahtar

Oluşturma

Erişim

Lambda

m_lambda = lambda x: x*2

m_lambda(2)

Function

def m_func(param):

m_func(5)

💎 Fonksiyon Anahtar Kelimeleri

Anahtar

Anlamı

return

Veri döndürme

yield

Her çağrıldığında veri döndürme (for döngüsü için)