🕐 Schedule

Periyodik olarak işleri yapmayı sağlayan zaman yönetimi paketi

👀 Hızlı Kullanım

# pip install schedule
import schedule
import time
def job():
print("I'm working...")
schedule.every(10).minutes.do(job)
schedule.every().hour.do(job)
schedule.every().day.at("10:30").do(job)
schedule.every(5).to(10).minutes.do(job)
schedule.every().monday.do(job)
schedule.every().wednesday.at("13:15").do(job)
schedule.every().minute.at(":17").do(job)
while True:
schedule.run_pending()
time.sleep(1)