🕐
Schedule
Periyodik olarak işleri yapmayı sağlayan zaman yönetimi paketi

👀 Hızlı Kullanım

1
# pip install schedule
2
3
import schedule
4
import time
5
6
def job():
7
print("I'm working...")
8
9
schedule.every(10).minutes.do(job)
10
schedule.every().hour.do(job)
11
schedule.every().day.at("10:30").do(job)
12
schedule.every(5).to(10).minutes.do(job)
13
schedule.every().monday.do(job)
14
schedule.every().wednesday.at("13:15").do(job)
15
schedule.every().minute.at(":17").do(job)
16
17
while True:
18
schedule.run_pending()
19
time.sleep(1)
Copied!
Last modified 10mo ago
Copy link