🌟 Sık Kullanılanlar | Dosya

🧱 Temel İşlemler

Dizin işlemleri için os veya glob paketi kullanılır.

Paket

Fonksiyon

Açıklama

os

listdir(<yol>)

Dizinin içindekileri listeler

os

rename(<eski_ad>, <yeni_ad>)

Dosya veya dizin adlandırma

glob

glob(<yol_şablonu>)

Dosya ve dizinleri döndürür

glob

iglob(<yol_şablonu>)

Dosya ve dizinleri generator yapısı ile döndürür

  • <yol_şablonu> Özel dizin sorguları

    • Örn: `.txt,../help`*

📦 OS Path Modülü

💠 Metot

📝 Açıklama

os.path.dirname(<path>)

Bulunduğu dizinin adını alma

os.path.basename(<path>)

Dosya (uzantı ile) veya dizin adını alma

os.path.normpath(<path>)

OS'lar için farklılık gösteren /, \\ sorununu düzeltme

os.path.join(<path>, <str>)

Path birleştirme (tanımlama)

os.path.relpath(<path>)

Relative path'e çevirir (. .. ile )

os.path.realpath(<path>)

Tam path değerini verir

os.mkdir(<path>)

Dizin oluşturma

os.walk(<path>)

Verilen path üzerinden ilerleme (sırasız)

os.path.splittext(<path>)

Adı ve uzantısına göre ayırma

⚠️ os.walk metodundan sonra sort ile içeriklerin sıralanması gerekmektedir, aksi halde işletim sistemlerine göre farklı çalışacaktır