🚩 Yol İşlemleri | Dosya

Yol (path) işlemleri

💡 Önemli Hususlar

Yol işlemleri için os.path modülü kullanılır.

  • İşletim sistemlerindeki farklılıkları engellemek için os.path.normpath metodunu kullan

  • Yolları birleştirmek için \ veya / kullanma, işletim sistemlerine göre değişen os.path.join metodunu kullan

  • Yolun doğruluğu os.path.exists ile kontrol etmeden işlem yapma

Pathlib'in daha iyi olduğu söylenmekte

🌟 Sık Kullanılan Metodlar

Metodların kulalnımı os.path.<metod> şeklindedir

Metod

Açıklama

exists(<yol>)

Yolun doğruluğu kontrol etme

isfile(<yol>)

Dosya mı kontrolü

isdir(<yol>)

Dizin mi kontrolü

join(<yol1>, <dosya_adı>)

Yolları birleştirme

normpath<yol>

Yoldaki fazladan \ / gibi karakterleri kaldırma

basename(<yol>)

Dosyanın adını ve uzantısını bulma

splitext(<dosya_adı>)

Dosyanın yolunu ve uzantısını döndürür (path, ext)

  • <yol> Path, dosya yolu

    • Örn: C:\Users\Username\help.txt

  • <dosya_adı> Dosyanın uzantısıyla birlikteki adı

    • Örn: help.txt

‍👀 Dizin veya Dosya Yolunu Bulma

👁‍🗨 Dosyanın Gerçek Yolu
📜 Script Dosyasının Dizini
📂 Çalışma Dizini
👁‍🗨 Dosyanın Gerçek Yolu
filepath = os.path.realpath(__file__)
📜 Script Dosyasının Dizini
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
📂 Çalışma Dizini
import os
cwd = os.getcwd()