👮‍♂️ Erişim Yöntemleri | Dosya

Dosya işlemlerinde erişim işlemleri

✨ Kullanım

 • Python üzerinde dosya işlemleri oldukça kolaydır.

 • Temel okuma metodu open(<dosya_ismi>, <erişim_modu>, encoding=<kodlama>) şeklindedir

  • <dosya_ismi> Dosya yolu veya ismi

   • Örn: "text.txt"

  • <erişim_modu> Okuma, yazma veya ekleme

   • Örn: 'a', 'w', 'r', 'r+' ...

  • <kodlama> Dosya kodlama formatı

   • Örn: 'utf-8'

 • Dosya bulunamazsa IOError hatası verir

💎 Erişim Modları

Mod

Anlamı

Açıklama

r

Read (Okuma)

Dosya varsa okumak için açar yoksa hata verir

w

Write (Yazma)

Dosyayı sıfırdan yazmak için oluşturma (verileri siler)

a

Append (Ekleme)

Dosyayı üzerine eklemek için açar, yoksa oluşturur

wb, rb, ab

Binary işlemleri

Sıkıştırılmış dosyada işlemler

Ek bilgiler için buraya bakabilirsin.

👨‍💻 Dosya Kodlamaları

 • 📑 Dosya formatları encoding ile ifade edilir

💎 Kod

⭐ Karşılığı

📝 Açıklama

utf-8

UTF-8

Özel karakterler içeren dosya

utf-8-sig

UTF-8 with BOM

Özel karakterler + BOM değeri içeren (emoji js)

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için u'\ufeff' in Python string alanına bakabilirsin.

👨‍💻 Sistem Kodlamaları

Komut

Açıklama

sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')

🚀 Emoji gibi farklı formattaki metinler üzerinde çalışırken kullanılır (Terminal bunları algılayamaz)

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How to set sys.stdout encoding in Python 3? alanına bakabilirsin.

💠 İşlem Metodları

Mod

Açıklama

read()

Dosyayı komple okuma

readline()

Dosyadaki 1 satırı okuma

readlines()

Dosyadaki tüm satırları list objesine alma

write(<metin>)

Dosyaya metin yazma

close()

Dosyayı kapatma (context manager için gerekli değil)

⭐ Erişim Örnekleri

file_str = ""
with open("README.md", "r", encoding="utf-8") as file:
file_str = "".join(file.readlines())
file_str = ""
with open("README.md", "r", encoding="utf-8") as file:
for line in file:
file_str += line
with open(xml_path) as fp:
for row, line in enumerate(fp):
pass
with open("README.md", "r", encoding="utf-8") as file:
lines = list(file) # Tüm satırları liste olarak döndürür
line = file.readline() # Tek bir satırı string olarak döndürür
lines = file.readlines() # Tüm satırları liste olarak döndürür