👨‍🔧 Sistem Yönetimi

👀 İşletim Sistemini Tespit Etme

1
import platform as _platform
2
if _platform.system() == 'Windows':
3
from. import _winmouse as _os_mouse
4
elif _platform.system() == 'Linux':
5
from. import _nixmouse as _os_mouse
6
elif _platform.system() == 'Darwin':
7
from. import _darwinmouse as _os_mouse
8
else:
9
raise OSError("Unsupported platform '{}'".format(_platform.system()))
Copied!

🚩 Python Modül Dizinlerini Ayarlama

Python modüllerinin dizinleri PYTHONPATH ile belirlenir edilir.
1
# Tek başına çalışmak isterse
2
if __name__ == "__main__":
3
import os
4
import sys
5
sys.path.append(os.getcwd())
Copied!
Last modified 1yr ago