👨‍🔧 Sistem Yönetimi

👀 İşletim Sistemini Tespit Etme

import platform as _platform
if _platform.system() == 'Windows':
from. import _winmouse as _os_mouse
elif _platform.system() == 'Linux':
from. import _nixmouse as _os_mouse
elif _platform.system() == 'Darwin':
from. import _darwinmouse as _os_mouse
else:
raise OSError("Unsupported platform '{}'".format(_platform.system()))

🚩 Python Modül Dizinlerini Ayarlama

Python modüllerinin dizinleri PYTHONPATH ile belirlenir edilir.

# Tek başına çalışmak isterse
if __name__ == "__main__":
import os
import sys
sys.path.append(os.getcwd())