📦 Paket Kurulumları | Conda

Anaconda & miniconda üzerinde conda ile paket kurulumları

🚴‍♂️ Kurulumlara Giriş

Paket kurulumları conda komutu yardımıyla yapılır.

  • Tüm bu işlemlerin Anaconda Prompt üzerinde yapıldığına emin olun!

  • Sanal ortama yükleme yapılmadan önce sanal ortamın aktif edilmesi gerekmektedir!

conda install pip # 👨‍💼 Pip
conda install -c anaconda numpy # 🧮 Numpy
conda install opencv # 👁‍🗨 OpenCV

🌍 Selenium

Web siteleri üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

conda install -c conda-forge selenium
conda install -c clinicalgraphics selenium-chromedriver

🎴 Pillow

  • 🖼️ Python resim kütüphanesi resim için kullanılır.

conda install -c anaconda pillow

🐍 Python Sürümü

conda create -n $PYTHON36_ENV_NAME python=3.6 anaconda # set custom env name